De ha vårtte vinter.

Femtan grada minus, å huskut fint ere. Ma feck julgrötn på arbeje i dag å je va it rektut ma. De e fell kring en måne eett je e, så om je kunn få grötn kring en tien januari så kan je möjlavis  vä ikapp ma dä je ha ogjort n henn håstn.
Ma fånder på å fära te Sundsvall pm lördan, de e n konsär der ma skull ville si. I afta ha je vö å hälse på e käring som va sleten. Å hu vål järalöus om når måne håkke hu slit ut se meir hell it.

RSS 2.0